Instrumente internationale

■ Convenţia asupra eliminării tuturor formelor de discriminare faţă de femei (CEDAW)(1979)

■■■■■■ Al şaselea raport periodic al Guvernului României privind implementarea CEDAW (1998-2002) (în limba engleză)

■■■■■■ Raport alternativ privind implementarea CEDAW – Asociaţia Femeilor din România (în limba engleză)

■■■■■■ Raport alternativ privind implementarea CEDAW – Asociaţia Romani CRISS (în limba engleză)

■■■■■■ Recomandări primite de România ca urmare a rapoartelor privind implementarea CEDAW (în limba engleză)

■ Rezumat al programului de acţiune al Conferinţei internaţionale pentru populaţie şi dezvoltare (ICPD)(1994)

■ Declaraţia de la Beijing şi rezumatul platformei de acţiune (1995)

■ Convenţia ONU împotriva criminalităţii transnaţionale organizate (2000)

■ Protocol privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor şi copiilor, adiţional la Convenţia ONU împotriva criminalităţii transnaţionale organizate (2000)

■ Convenţia pentru suprimarea traficului de persoane şi a exploatării prostituirii semenilor (1949)

■ Rezoluţia nr. 1325 a Consiliului de securitate al ONU privind impactul războiului asupra femeilor şi contribuţia feminină la rezolvarea conflictelor şi realizarea unei păci stabile (2001)

■ Rezoluţia nr. 1820 a Consiliului de securitate al ONU: Femeile, Pacea şi Securitatea (2008)

■ Convenţia privind consimţământul la căsătorie, vârsta minimă pentru căsătorie şi înregistrarea căsătoriei (1962)

■ Platforma de acţiune de la Dakar (1994) (varianta în limba engleză)

■ Declaraţia privind eliminarea violenţei împotriva femeilor (1993)(varianta în limba engleză)

■ Planul regional de acţiune pentru accelerarea implementării Platformelor de acţiune de la Dakar şi Beijing (1999) (varianta în limba engleză)

■ Protocol privind drepturile femeilor din Africa, adiţional la Carta africană pentru drepturile omului şi ale popoarelor (2003)(varianta în limba engleză)

■ Convenţia inter-americană privind prevenirea, pedepsirea şi eradicarea violenţei împotriva femeilor (1994)(varianta în limba engleză)

Advertisements
This entry was posted in Legislatie. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s